ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ("ข้อกำหนด") อย่างละเอียดก่อนใช้เว็บไซต์นี้และหลักสูตรออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง ("หลักสูตร") โดยการเข้าถึงหรือใช้ไซต์นี้หรือหลักสูตรนี้ คุณระบุว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้หรือหลักสูตรนี้

1. เนื้อหาหลักสูตร

1.1. หลักสูตรนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสื่อการสอนออนไลน์ วิดีโอ การทดสอบ การบ้าน ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

1.2. เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตเนื้อหาหลักสูตรได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. การลงทะเบียนและบัญชี

2.1 คุณต้องลงทะเบียนบัญชีและให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อเข้าร่วมหลักสูตรนี้

2.2 ข้อมูลรับรองบัญชีของคุณ (เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน) เป็นความรับผิดชอบของคุณและควรเก็บไว้อย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

3. ค่าเล่าเรียนและการชำระเงิน

3.1. จำนวนค่าเล่าเรียนและวิธีการชำระเงินจะระบุไว้ในหน้าหลักสูตร คุณจะต้องชำระค่าเล่าเรียนตรงเวลา

3.2. เมื่อชำระค่าเล่าเรียนแล้ว เราจะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นในการเข้าถึงหลักสูตร

4. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

4.1. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในหลักสูตรนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสื่อการสอน วิดีโอ การทดสอบ ฯลฯ เป็นของเราหรือผู้ถือสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง

4.2 คุณสามารถใช้เนื้อหาในหลักสูตรนี้เพื่อการศึกษาส่วนตัวของคุณเองและการใช้งานที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ แจกจ่าย แสดงต่อสาธารณะ หรือการแสวงหาผลประโยชน์จากสื่อเหล่านี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราล่วงหน้า

5. การยกเลิกและการคืนเงิน

5.1. สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการยกเลิกและการคืนเงิน โปรดดูหน้าที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของเรา

6. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

6.1 ข้อมูลที่ให้ไว้ในหลักสูตรนี้มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและเราไม่รับประกันความถูกต้องหรือความเหมาะสม การใช้ข้อมูลในหลักสูตรนี้เป็นความรับผิดชอบของคุณเอง

7. นโยบายความเป็นส่วนตัว

7.1 นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรากำหนดวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

8. การระงับข้อพิพาท

8.1 ข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของ [เขตอำนาจศาลทางกฎหมาย] และข้อพิพาทใด ๆ จะต้องได้รับการแก้ไขตามกฎหมายนั้น

9. ติดต่อเรา

9.1 หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใด ๆ โปรดติดต่อเราโดย:

ติดต่อเรา